Produsentprisindekser for tjenester

07247: Lagring, prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2020
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks for lagring:
indeks
Prisindeks for lagring, tørrlager:
indeks
Prisindeks for lagring, fryse-/kjølelager:
indeks
Prisindeks for lagring, annen lagring:
indeks
Prisindeks for lagring, endring fra same periode året før (prosent):
prosent
Prisindeks for lagring, tørrlager, endring fra same periode året før (prosent):
prosent
Prisindeks for lagring, fryse-/kjølelager, endring fra same periode året før (prosent):
prosent
Prisindeks for lagring, annen lagring, endring fra same periode året før (prosent):
prosent
Basisperiode
Prisindeks for lagring:
2010
Prisindeks for lagring, tørrlager:
2010
Prisindeks for lagring, fryse-/kjølelager:
2010
Prisindeks for lagring, annen lagring:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1.kvartal 2017 er revidert.

Brukerveiledning for statistikkbanken