Omsetningsindeks for næringslivstjenester

Til toppen
07234: Omsetningsindeks for næringslivstjenester (SN2007) og omsetning og drift av fast eiendom (2005=100) (avslutta serie) 2002K1 - 2012K4
Sist endret
27.02.2013
Kontakt
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Oddrun Ødegård, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 414
odr@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks, ujusterte tall:
indeks
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
prosent
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
indeks
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
prosent
Referansetid
Verdiindeks, ujusterte tall:
Kvartal
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
Kvartal
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Kvartal
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
Kvartal
Basisperiode
Verdiindeks, ujusterte tall:
2005
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
2005
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
2005
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 44 Valgte 1

Må velges *

Totalt 17 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken