Renter i banker og kredittforetak

Til toppen

07200: Renter på utestående utlån, etter långiver, utlånstype og sektor. Totaltelling (prosent) 1979K4 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979K4 , 1980K1 , 1980K2 ,

Valgt 1 av totalt 168

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Merk at tidsserier kan ha forskjellige starttidspunkt slik at det bare vil vises prikker dersom data ikke foreligger for den tidsperioden som vises i tabellen. Det anbefales derfor å velge hele tidsperioden og visning av tabellen i Excel. Velg 'Utlånstype, detaljert' for å finne renter på rammelån og nedbetalingslån med pant i bolig.
Fra og med 4. kvartal 2013 er livsforsikringsselskaper tatt ut av totalen for långiverne, mens finansieringsselskaper er tatt inn. F.o.m. 2018 er byggelån inkludert i rammelån med pant i bolig og boliglån i alt. Renten kan derfor variere en del da byggelån kan ha høyere rente enn andre rammelån med pant i bolig.

långiver

Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)

Fra 2018 inneholder totalen banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.