Renter i banker og kredittforetak

07200: Renter på utestående utlån, etter långiver, utlånstype og sektor. Totaltelling (prosent) 1979K4 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

långiver

Totalt 8 Valgte

Søk

utlånstype

Totalt 4 Valgte

Søk

sektor

Totalt 5 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 163 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Merk at tidsserier kan ha forskjellige starttidspunkt slik at det bare vil vises prikker dersom data ikke foreligger for den tidsperioden som vises i tabellen. Det anbefales derfor å velge hele tidsperioden og visning av tabellen i Excel.
Velg 'Utlånstype, detaljert' for å finne renter på rammelån og nedbetalingslån med pant i bolig.
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.08.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Renter på utestående utlån:
prosent
Referansetid
Renter på utestående utlån:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merk at tidsserier kan ha forskjellige starttidspunkt slik at det bare vil vises prikker dersom data ikke foreligger for den tidsperioden som vises i tabellen. Det anbefales derfor å velge hele tidsperioden og visning av tabellen i Excel.
Velg 'Utlånstype, detaljert' for å finne renter på rammelån og nedbetalingslån med pant i bolig.
Fra og med 4. kvartal 2013 er livsforsikringsselskaper tatt ut av totalen for långiverne, mens finansieringsselskaper er tatt inn.
långiver
Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)
Fra 2018 inneholder totalen banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.

Brukerveiledning for statistikkbanken