Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07200: Renter på utestående utlån, etter långiver, utlånstype og sektor. Totaltelling (prosent) 1979K4 - 2024K1

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 40 40 72 16
03.05.2024 08:00
Renter på utestående utlån:
prosent
Renter på utestående utlån:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979K4 , 1980K1 , 1980K2 ,

Valgt 1 av totalt 178

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Merk at tidsserier kan ha forskjellige starttidspunkt slik at det bare vil vises prikker dersom data ikke foreligger for den tidsperioden som vises i tabellen. Det anbefales derfor å velge hele tidsperioden og visning av tabellen i Excel. Velg 'Utlånstype, detaljert' for å finne renter på rammelån og nedbetalingslån med pant i bolig.
Fra og med 4. kvartal 2013 er livsforsikringsselskaper tatt ut av totalen for långiverne, mens finansieringsselskaper er tatt inn. F.o.m. 2018 er byggelån inkludert i rammelån med pant i bolig og boliglån i alt. Renten kan derfor variere en del da byggelån kan ha høyere rente enn andre rammelån med pant i bolig.

långiver

Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)

Fra 2018 inneholder totalen banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.