Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
07200: Renter på utestående utlån, etter långiver, utlånstype og sektor. Totaltelling (prosent) 1979K4 - 2020K3
Sist endret
12.11.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Renter på utestående utlån:
prosent
Referansetid
Renter på utestående utlån:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
långiver
utlånstype
sektor
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal
Må velges *

Valgt 1 av totalt 164

långiver

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
utlånstype

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
sektor

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Merk at tidsserier kan ha forskjellige starttidspunkt slik at det bare vil vises prikker dersom data ikke foreligger for den tidsperioden som vises i tabellen. Det anbefales derfor å velge hele tidsperioden og visning av tabellen i Excel.
Velg 'Utlånstype, detaljert' for å finne renter på rammelån og nedbetalingslån med pant i bolig.
Fra og med 4. kvartal 2013 er livsforsikringsselskaper tatt ut av totalen for långiverne, mens finansieringsselskaper er tatt inn.
långiver
Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)
Fra 2018 inneholder totalen banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.

Brukerveiledning for statistikkbanken