Renter i banker og kredittforetak

Til toppen

07200: Renter på utestående utlån, etter långiver, utlånstype og sektor. Totaltelling (prosent) 1979K4 - 2021K1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979K4 , 1980K1 , 1980K2 ,

Valgt 1 av totalt 166

långiver


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

utlånstype


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

sektor


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Merk at tidsserier kan ha forskjellige starttidspunkt slik at det bare vil vises prikker dersom data ikke foreligger for den tidsperioden som vises i tabellen. Det anbefales derfor å velge hele tidsperioden og visning av tabellen i Excel. Velg 'Utlånstype, detaljert' for å finne renter på rammelån og nedbetalingslån med pant i bolig.
Fra og med 4. kvartal 2013 er livsforsikringsselskaper tatt ut av totalen for långiverne, mens finansieringsselskaper er tatt inn.

långiver

Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)

Fra 2018 inneholder totalen banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.

Brukerveiledning for statistikkbanken