Produsentprisindeksen

Til toppen

07199: Spotpris metaller 1990M01 - 2021M06

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valgt 1 av totalt 378

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: Quandl, som igjen er basert på data fra London Metal Exchange (LME) og andre råvarebørser. Fra og med Juli 2018 er gjennomsnittsprisene i tabellen beregnet på en annen metode enn før Juli 2018

Brukerveiledning for statistikkbanken