Produsentprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07199: Spotpris metaller 1990M01 - 2024M03

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 97 01 28 49
Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Monika Græsli Engebretsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 371
10.04.2024 08:00
Aluminium (kr per tonn):
kr per tonn
Kopper (kr per tonn):
kr per tonn
Nikkel (kr per tonn):
kr per tonn
Sink (kr per tonn):
kr per tonn
Bly (kr per tonn):
kr per tonn
Gull (kr per unse):
kr per unse
Sølv (kr per unse):
kr per unse
Aluminium (kr per tonn):
Løpende priser
Kopper (kr per tonn):
Løpende priser
Nikkel (kr per tonn):
Løpende priser
Sink (kr per tonn):
Løpende priser
Bly (kr per tonn):
Løpende priser
Gull (kr per unse):
Løpende priser
Sølv (kr per unse):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valgt 1 av totalt 411

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: Quandl, som igjen er basert på data fra London Metal Exchange (LME) og andre råvarebørser. Fra og med Juli 2018 er gjennomsnittsprisene i tabellen beregnet på en annen metode enn før Juli 2018