Produsentprisindeksen

07199: Spotpris metaller 1990M01 - 2018M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 344 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.09.2018
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4584
esk@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4241
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4245
kor@ssb.no

Måleenhet
Aluminium (kr per tonn):
kr per tonn
Kopper (kr per tonn):
kr per tonn
Nikkel (kr per tonn):
kr per tonn
Sink (kr per tonn):
kr per tonn
Bly (kr per tonn):
kr per tonn
Gull (kr per unse):
kr per unse
Sølv (kr per unse):
kr per unse
Målemetode
Aluminium (kr per tonn):
Gjennomsnitt
Kopper (kr per tonn):
Gjennomsnitt
Nikkel (kr per tonn):
Gjennomsnitt
Sink (kr per tonn):
Gjennomsnitt
Bly (kr per tonn):
Gjennomsnitt
Gull (kr per unse):
Gjennomsnitt
Sølv (kr per unse):
Gjennomsnitt
Pristype
Aluminium (kr per tonn):
Løpende priser
Kopper (kr per tonn):
Løpende priser
Nikkel (kr per tonn):
Løpende priser
Sink (kr per tonn):
Løpende priser
Bly (kr per tonn):
Løpende priser
Gull (kr per unse):
Løpende priser
Sølv (kr per unse):
Løpende priser
Kalenderjustert
Aluminium (kr per tonn):
Nei
Kopper (kr per tonn):
Nei
Nikkel (kr per tonn):
Nei
Sink (kr per tonn):
Nei
Bly (kr per tonn):
Nei
Gull (kr per unse):
Nei
Sølv (kr per unse):
Nei
Sesongjustert
Aluminium (kr per tonn):
Nei
Kopper (kr per tonn):
Nei
Nikkel (kr per tonn):
Nei
Sink (kr per tonn):
Nei
Bly (kr per tonn):
Nei
Gull (kr per unse):
Nei
Sølv (kr per unse):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: Quandl, som igjen er basert på data fra London Metal Exchange (LME) og andre råvarebørser. Fra og med Juli 2018 er gjennomsnittsprisene i tabellen beregnet på en annen metode enn før Juli 2018

Brukerveiledning for statistikkbanken