Nasjonale prøver

Til toppen

07168: Elever ved nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, mestringsnivå, sentralitet 2008 og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2014 ble behandlingen av elevers prøveresultat vesentlig endret. Dette året markerer derfor et brudd i tidsserien over nasjonale prøver.