Til toppen

07167: Elever ved nasjonale prøver 5. trinn, etter prøve, mestringsnivå og trinnstørrelse (prosent) 2007 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14

prøve

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

mestringsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

trinnstørrelse


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2014 ble behandlingen av elevers prøveresultat vesentlig endret. Dette året markerer derfor et brudd i tidsserien over nasjonale prøver.

Brukerveiledning for statistikkbanken