Produsentprisindekser for tjenester

07159: Godstransport på vei, prisindeks (2010=100) 2004K4 - 2018K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 54 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.05.2018
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4245
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2346
pen@ssb.no

Måleenhet
Totalindeks:
indeks
Fryste eller kjølte varer:
indeks
Oljeprodukt:
indeks
Andre væsker eller gasser i bulk:
indeks
Stykkgods/containergods:
indeks
Tørrgods i bulk:
indeks
Annen transport:
indeks
Totalindeks, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Fryste eller kjølte varer, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Oljeprodukt, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Andre væsker eller gasser i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Stykkgods/containergods, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Tørrgods i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Annen transport, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Målemetode
Totalindeks:
Fryste eller kjølte varer:
Oljeprodukt:
Andre væsker eller gasser i bulk:
Stykkgods/containergods:
Tørrgods i bulk:
Annen transport:
Totalindeks, endring fra samme periode året før (prosent):
Fryste eller kjølte varer, endring fra samme periode året før (prosent):
Oljeprodukt, endring fra samme periode året før (prosent):
Andre væsker eller gasser i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
Stykkgods/containergods, endring fra samme periode året før (prosent):
Tørrgods i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
Annen transport, endring fra samme periode året før (prosent):
Kalenderjustert
Totalindeks:
Nei
Fryste eller kjølte varer:
Nei
Oljeprodukt:
Nei
Andre væsker eller gasser i bulk:
Nei
Stykkgods/containergods:
Nei
Tørrgods i bulk:
Nei
Annen transport:
Nei
Totalindeks, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Fryste eller kjølte varer, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Oljeprodukt, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Andre væsker eller gasser i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Stykkgods/containergods, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Tørrgods i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Annen transport, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Sesongjustert
Totalindeks:
Nei
Fryste eller kjølte varer:
Nei
Oljeprodukt:
Nei
Andre væsker eller gasser i bulk:
Nei
Stykkgods/containergods:
Nei
Tørrgods i bulk:
Nei
Annen transport:
Nei
Totalindeks, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Fryste eller kjølte varer, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Oljeprodukt, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Andre væsker eller gasser i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Stykkgods/containergods, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Tørrgods i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Annen transport, endring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Basisperiode
Totalindeks:
2006=100
Fryste eller kjølte varer:
2006=100
Oljeprodukt:
2006=100
Andre væsker eller gasser i bulk:
2006=100
Stykkgods/containergods:
2006=100
Tørrgods i bulk:
2006=100
Annen transport:
2006=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1.kvartal 2017 er revidert.

Brukerveiledning for statistikkbanken