Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07159: Godstransport på vei, prisindeks (2010=100) 2004K4 - 2022K3

Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Tjenestepris, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 97 01 28 49
Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
Monika Græsli Engebretsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 371
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
24.11.2022 08:00
Totalindeks:
indeks
Fryste eller kjølte varer:
indeks
Oljeprodukt:
indeks
Andre væsker eller gasser i bulk:
indeks
Stykkgods/containergods:
indeks
Tørrgods i bulk:
indeks
Annen transport:
indeks
Totalindeks, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Fryste eller kjølte varer, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Oljeprodukt, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Andre væsker eller gasser i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Stykkgods/containergods, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Tørrgods i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Annen transport, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Totalindeks:
2006=100
Fryste eller kjølte varer:
2006=100
Oljeprodukt:
2006=100
Andre væsker eller gasser i bulk:
2006=100
Stykkgods/containergods:
2006=100
Tørrgods i bulk:
2006=100
Annen transport:
2006=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalindeks , Fryste eller kjølte varer , Oljeprodukt ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K4 , 2005K1 , 2005K2 ,

Valgt 1 av totalt 72

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 1.kvartal 2017 er revidert.