Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07159: Godstransport på vei, prisindeks (2021=100) 2004K4 - 2024K1

Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Produsentprisindekser For Tjenester, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Trym Langballe, Statistisk sentralbyrå
+47 97 79 57 13
Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
24.05.2024 08:00
Totalindeks:
indeks
Fryste eller kjølte varer:
indeks
Oljeprodukt:
indeks
Andre væsker eller gasser i bulk:
indeks
Stykkgods/containergods:
indeks
Tørrgods i bulk:
indeks
Annen transport:
indeks
Totalindeks, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Fryste eller kjølte varer, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Oljeprodukt, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Andre væsker eller gasser i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Stykkgods/containergods, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Tørrgods i bulk, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Annen transport, endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Totalindeks:
2021
Fryste eller kjølte varer:
2021
Oljeprodukt:
2021
Andre væsker eller gasser i bulk:
2021
Stykkgods/containergods:
2021
Tørrgods i bulk:
2021
Annen transport:
2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalindeks , Fryste eller kjølte varer , Oljeprodukt ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K4 , 2005K1 , 2005K2 ,

Valgt 1 av totalt 78

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Fra og med indeksen for 1. kvartal 2024, publisert 24. mai, er referanseåret endret til 2021 (2021=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2010 = 100 er tilgjengelig under avslutta tidsserier. Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.