Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

Til toppen

07059: Kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap. Inntekter, utgifter og sparing. Sesongjusterte tall (avslutta serie) 2002K1 - 2014K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002K1 , 2002K2 , 2002K3 ,

Valgt 1 av totalt 50

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Produksjon, basispris , - Produktinnsats, kjøperpris , = Bruttoprodukt ,

Valgt 0 av totalt 33

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000