Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
07045: Finansforetakenes gjennomsnittlige veide utlånsrenter inklusive provisjoner, innskuddsrenter og rentemarginer i bankene. Utgangen av kvartalet (prosent) (avslutta serie) 1979K4 - 2014K2
Sist endret
27.08.2014
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Utlånsrenter inkl. provisjoner:
prosent
Innskuddsrente:
prosent
Rentemargin:
prosent
Referansetid
Utlånsrenter inkl. provisjoner:
Slutten av kvartalet
Innskuddsrente:
Slutten av kvartalet
Rentemargin:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
långiver/mottaker
Må velges *
sektor
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 139 Valgte 1

långiver/mottaker
Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

sektor

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 4. kvartal 2013 er livsforsikringsselskaper tatt ut av totalen for långiverne, mens finansieringsselskaper er tatt inn.

Brukerveiledning for statistikkbanken