Renter i banker og kredittforetak

Til toppen

07045: Finansforetakenes gjennomsnittlige veide utlånsrenter inklusive provisjoner, innskuddsrenter og rentemarginer i bankene. Utgangen av kvartalet (prosent) (avslutta serie) 1979K4 - 2014K2

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979K4 , 1980K1 , 1980K2 ,

Valgt 1 av totalt 139

långiver/mottaker

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

sektor


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 4. kvartal 2013 er livsforsikringsselskaper tatt ut av totalen for långiverne, mens finansieringsselskaper er tatt inn.

Brukerveiledning for statistikkbanken