Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen

07034: StatRes. Jernbaneverket. Ressursinnsats (avslutta serie) 2005 - 2013

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for kapital er fjernet fra tabellen 17.09.2012 da det er noe uklart hva de bokførte verdiene representerer.

Brukerveiledning for statistikkbanken