Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07034: StatRes. Jernbaneverket. Ressursinnsats (avslutta serie) 2005 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
25.09.2014 10:00
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
- Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
- Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
- Avskrivninger (mill. kr):
mill. kr
Overføringer (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Totale utgifter (mill. kr):
mill. kr
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
årsverk
Driftskostnader (mill. kr):
31.12
- Lønnskostnader (mill. kr):
31.12
- Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12
- Avskrivninger (mill. kr):
31.12
Overføringer (mill. kr):
31.12
Investeringer (mill. kr):
31.12
Totale utgifter (mill. kr):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for kapital er fjernet fra tabellen 17.09.2012 da det er noe uklart hva de bokførte verdiene representerer.