Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opphørt)

07018: Finansielle sektorregnskaper. Nettofordringer og nettofinansinvesteringer, etter institusjonelle sektorer (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.03.2014
Kontakt
Torbjørn Cock Rønning, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 639
tcr@ssb.no

Måleenhet
Nettofinansinvesteringer:
mill. kr
Nettofordringer:
mill. kr
Referansetid
Nettofinansinvesteringer:
31.12.
Nettofordringer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken