Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opphørt)

Til toppen

07018: Finansielle sektorregnskaper. Nettofordringer og nettofinansinvesteringer, etter institusjonelle sektorer (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sektor
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 19

sektor

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ikke-finansielle foretak inkl avstemmingssektor , Offentlig eide ikke-finansielle foretak , Privat eide ikke-finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken