Landbruksundersøkinga

Til toppen
07004: Jordbruksbedrifter med ulike tilleggsnæringar, etter storleiken på bruttoinntekta (bedrifter) (avslutta serie) 2006
Sist endret
05.03.2010
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med bruttoinntekt frå tilleggsnæring:
bedrifter
Leigekøyring med traktor/skurtresker mv:
bedrifter
Utleige av jakt og fiskerett:
bedrifter
Bearbeiding av eige skogsvirke:
bedrifter
Campingplass, hytteutleige, gardsturisme og lignende:
bedrifter
Utleige av våningshus eller driftsbygning:
bedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter med bruttoinntekt frå tilleggsnæring:
31.12
Leigekøyring med traktor/skurtresker mv:
31.12
Utleige av jakt og fiskerett:
31.12
Bearbeiding av eige skogsvirke:
31.12
Campingplass, hytteutleige, gardsturisme og lignende:
31.12
Utleige av våningshus eller driftsbygning:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntektsintervall
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

inntektsintervall

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken