Landbruksundersøkinga

Til toppen
07003: Jordbruksbedrifter med vatningsanlegg og jordbruksareal som kan vatnast 1999 - 2013
Sist endret
09.02.2015
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med vatningsanlegg (bedrifter):
bedrifter
Jordbruksareal som kan vatnast (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter med vatningsanlegg (prosent):
prosent
Jordbruksareal som kan vatnast (prosent):
bedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter med vatningsanlegg (bedrifter):
31.12
Jordbruksareal som kan vatnast (dekar):
31.12
Jordbruksbedrifter med vatningsanlegg (prosent):
31.12
Jordbruksareal som kan vatnast (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken