Bruk av IKT i husholdningene

07002: Sted for bruk av internett de siste 3 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2003 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.10.2015
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Brukt internett hjemme:
prosent
Bruk av internett på arbeidsplass:
prosent
Brukt internett på utdanningssted:
prosent
Brukt internett hos annen person:
prosent
Brukt internett hos bibliotek:
prosent
Brukt internett på postkontor:
prosent
Brukt internett på offentlig kontor:
prosent
Brukt internett hos frivillig organisasjon:
prosent
Brukt internett på internettkafe:
prosent
Brukt internett på hotell/flyplass:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken