Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
07002: Sted for bruk av internett de siste 3 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2003 - 2013
Sist endret
01.10.2015
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Brukt internett hjemme:
prosent
Bruk av internett på arbeidsplass:
prosent
Brukt internett på utdanningssted:
prosent
Brukt internett hos annen person:
prosent
Brukt internett hos bibliotek:
prosent
Brukt internett på postkontor:
prosent
Brukt internett på offentlig kontor:
prosent
Brukt internett hos frivillig organisasjon:
prosent
Brukt internett på internettkafe:
prosent
Brukt internett på hotell/flyplass:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken