Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07001: Bruk av internett til kjøp av varer og tjenester de siste 12 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2003 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Kjøpt/bestillt mat/kolonialvarer:
prosent
Kjøpt/bestilt husholdningsprodukter:
prosent
Kjøpt/bestillt film/musikk:
prosent
Kjøpt/bestilt bøker/aviser/magasiner/læremateriell:
prosent
Kjøpt/bestilt klær/sportsartikler:
prosent
Kjøpt/bestilt dataprogrammer:
prosent
Kjøpt/bestilt datamaskinutstyr:
prosent
Kjøpt/bestilt elektrisk utstyr:
prosent
Kjøpt/bestilt aksjer/finansielle tjenester/forsikring:
prosent
Kjøpt/bestilt reiser/innkvartering:
prosent
Kjøpt/bestilt billetter til begivenheter:
prosent
Kjøpt/bestilt lotteri/tipping:
prosent
Kjøpt/bestilt sportsutstyr utenom sportsklær:
prosent
Kjøpt/bestilt levering/henting/take-away fra restauranter, fastfood el.l:
prosent
Kjøpt/bestilt kosmetikk, skjønnhets- eller velværeprodukter:
prosent
Kjøpt/bestilt vaskeprodukter/hygieneprodukter:
prosent
Kjøpt/bestilt barneleker/utstyr til småbarn eller spedbarn:
prosent
Kjøpt/bestilt musikk på CD, LP, annet fysisk format:
prosent
Kjøpt/bestilt lotteri/tipping:
31.12
Kjøpt/bestilt sportsutstyr utenom sportsklær:
31.12
Kjøpt/bestilt levering/henting/take-away fra restauranter, fastfood el.l:
31.12
Kjøpt/bestilt kosmetikk, skjønnhets- eller velværeprodukter:
31.12
Kjøpt/bestilt vaskeprodukter/hygieneprodukter:
31.12
Kjøpt/bestilt barneleker/utstyr til småbarn eller spedbarn:
31.12
Kjøpt/bestilt musikk på CD, LP, annet fysisk format:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjøpt/bestillt mat/kolonialvarer , Kjøpt/bestilt husholdningsprodukter , Kjøpt/bestillt film/musikk ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000