Godstransport med lastebil

Til toppen

06989: Internasjonal transport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag 2008K1 - 2020K3

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 51

vareslag


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for tredjelandskjøring og kabotasje er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken