Godstransport med lastebil

Til toppen

06989: Internasjonal transport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag 2008K1 - 2021K1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 53

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for tredjelandskjøring og kabotasje er ikke inkludert.