Til toppen
06980: Eiendomsskatt. Omfang, bruk og inntekter 2007 - 2020
Sist endret
16.06.2020
Kontakt
Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Kommuner med eiendomsskatt:
kommuner
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis:
kommuner
Har eiendomsskatt i hele kommunen:
kommuner
Har eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille):
promille
Kommuner med differensiert skattesats:
kommuner
Kommuner med bunnfradrag:
kommuner
Kommuner med fritak for nye boliger:
kommuner
Kommuner med fritak for historiske bygninger:
kommuner
Kommuner med fritak for fritidsboliger:
kommuner
Kommuner som benytter formuesgrunnlag ved verdsetting av boliger:
kommuner
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr):
kr
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr):
1 000 kr
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr):
1 000 kr
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr):
1 000 kr
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent):
prosent
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (prosent):
prosent
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
prosent
Referansetid
Kommuner med eiendomsskatt:
31.12.
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12
Har eiendomsskatt i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis:
31.12.
Har eiendomsskatt i hele kommunen:
31.12
Har eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille):
31.12.
Kommuner med differensiert skattesats:
31.12
Kommuner med bunnfradrag:
31.12
Kommuner med fritak for nye boliger:
31.12
Kommuner med fritak for historiske bygninger:
31.12.
Kommuner med fritak for fritidsboliger:
31.12.
Kommuner som benytter formuesgrunnlag ved verdsetting av boliger:
31.12.
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr):
31.12
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr):
31.12.
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr):
31.12.
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Brudd i tidsserien frå 2019 til 2020. Dette på grunn av omfattende kommunesammenslåinger gjeldende fra og med 2020.
statistikkvariabel
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg
Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg
Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (prosent)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken