Eiendomsskatt

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06980: Eiendomsskatt. Omfang, bruk og inntekter (avslutta serie) 2007 - 2023

Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
16.06.2023 08:00
Kommuner med eiendomsskatt:
kommuner
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis:
kommuner
Har eiendomsskatt i hele kommunen:
kommuner
Har eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille):
promille
Kommuner med differensiert skattesats:
kommuner
Kommuner med bunnfradrag:
kommuner
Kommuner med fritak for nye boliger:
kommuner
Kommuner med fritak for historiske bygninger:
kommuner
Kommuner med fritak for fritidsboliger:
kommuner
Kommuner som benytter formuesgrunnlag ved verdsetting av boliger:
kommuner
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr):
kr
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr):
1 000 kr
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr):
1 000 kr
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr):
1 000 kr
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent):
prosent
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (prosent):
prosent
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
prosent
Kommuner med eiendomsskatt:
31.12.
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12
Har eiendomsskatt i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis:
31.12.
Har eiendomsskatt i hele kommunen:
31.12
Har eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille):
31.12.
Kommuner med differensiert skattesats:
31.12
Kommuner med bunnfradrag:
31.12
Kommuner med fritak for nye boliger:
31.12
Kommuner med fritak for historiske bygninger:
31.12.
Kommuner med fritak for fritidsboliger:
31.12.
Kommuner som benytter formuesgrunnlag ved verdsetting av boliger:
31.12.
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr):
31.12
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr):
31.12.
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr):
31.12.
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommuner med eiendomsskatt , Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg , Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Brudd i tidsserien fra 2019 til 2020. Dette på grunn av omfattende kommunesammenslåinger gjeldende fra og med 2020. Noen variabler vil mangle tall for 2020 og 2021 på grunn av harmonisering av skattesatser.

Tallene for den siste årgangen er foreløpige mellom publiseringen i mars og i juni.

For eiendomsskatteinntekts-variablene og for variablene som viser gjennomsnittlig eiendomsskatt for boliger og eiendomsskatt for en enebolig på 120 kvm, er inneværende år - 1 den sist publiserte årgangen.

statistikkvariabel

Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg

Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.

Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg

Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.