06980: Eiendomsskatt. Omfang, bruk og inntekter 2007 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Kommuner med eiendomsskatt:
kommuner
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis:
kommuner
Har eiendomsskatt i hele kommunen:
kommuner
Har eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
kommuner
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille):
promille
Kommuner med differensiert skattesats:
kommuner
Kommuner med bunnfradrag:
kommuner
Kommuner med fritak for nye boliger:
kommuner
Kommuner med fritak for historiske bygninger:
kommuner
Kommuner med fritak for fritidsboliger:
kommuner
Kommuner som benytter formuesgrunnlag ved verdsetting av boliger:
kommuner
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr):
kr
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr):
1 000 kr
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr):
1 000 kr
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr):
1 000 kr
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent):
prosent
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (prosent):
prosent
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern:
prosent
Referansetid
Kommuner med eiendomsskatt:
31.12.
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12
Har eiendomsskatt i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis:
31.12.
Har eiendomsskatt i hele kommunen:
31.12
Har eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg:
31.12.
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille):
31.12.
Kommuner med differensiert skattesats:
31.12
Kommuner med bunnfradrag:
31.12
Kommuner med fritak for nye boliger:
31.12
Kommuner med fritak for historiske bygninger:
31.12.
Kommuner med fritak for fritidsboliger:
31.12.
Kommuner som benytter formuesgrunnlag ved verdsetting av boliger:
31.12.
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr):
31.12
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr):
31.12.
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr):
31.12.
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg
Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg
Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)
Flere kommuner har ikke fordelt eiendomsskatten på artene 874 og 875 i 2007 og 2008, alt er ført på 874 'verk og bruk'. Eiendomsskatt, annen eiendom: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 874 blitt endret fra Eiendomsskatt verk og bruk til Eiendomsskatt annen eiendom. Innholdet har blitt endret slik at arten nå også inneholder eiendomsskatten fra næringseiendommer og annen fast eiendom i tillegg til verk og bruk. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt. Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 875 endret fra Eiendomsskatt annen fast eiendom til Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer. Innholdet i arten er endret ved at næringseiendommer og annen fast eiendom er flyttet til art 874 annen eiendom. Art 875 skal nå kun inneholde eiendomsskatten fra boliger og fritidseiendommer. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt.
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent)
Flere kommuner har ikke fordelt eiendomsskatten på artene 874 og 875 i 2007 og 2008, alt er ført på 874 'verk og bruk'. Eiendomsskatt, annen eiendom: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 874 blitt endret fra Eiendomsskatt verk og bruk til Eiendomsskatt annen eiendom. Innholdet har blitt endret slik at arten nå også inneholder eiendomsskatten fra næringseiendommer og annen fast eiendom i tillegg til verk og bruk. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt. Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 875 endret fra Eiendomsskatt annen fast eiendom til Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer. Innholdet i arten er endret ved at næringseiendommer og annen fast eiendom er flyttet til art 874 annen eiendom. Art 875 skal nå kun inneholde eiendomsskatten fra boliger og fritidseiendommer. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt.
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (prosent)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken