Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen
06958: Pålydende aksjekapital og mottatt utbytte for utenlandske aksjonærer, etter verdensdel og utvalgte land (mill. kr) 2007 - 2019
Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Pålydende aksjekapital:
mill. kr
Mottatt utbytte:
mill. kr
Referansetid
Pålydende aksjekapital:
31.12.
Mottatt utbytte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
verdensdel
land
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

verdensdel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottatt aksjekapital og overkurs omfatter ikke tilbakebetalt kapital ved sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon eller partiell likvidasjon av aksjeselskaper. Nyeste periode viser foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken