Til toppen

06853: Samisk statistikk. Fangstmengde etter ilandføringssted og fiskeslag. SUF-området og utvalgte fylker (avslutta serie) 2004 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

fiskeslag

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Blåkveite , Breiflabb , Brosme ,

Valgt 0 av totalt 18

region


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år. Ilandføringssted til fiskerimottaket. Det er anleggets fysiske beliggenhet som er lagt til grunn. Omfatter fangst som er levert av norske og utenlandske fartøy. Tallene er avrundet til nærmeste hele 1 000 kroner og hele tonn.

region

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken