Til toppen

06851: Samisk statistikk. Antall fiskere bosatt i SUF-området, etter kjønn, yrkesdeltaking og utvalgte fylker (avslutta serie) 2004 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

region


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.

Brukerveiledning for statistikkbanken