Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06849: Samisk statistikk. Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk og personer med arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter valgkrets (avslutta serie) 1999

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
11.04.2008 10:00
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Antall årsverk à 1875 timer utført i jord- og hagebruk:
årsverk
Arbeid utført av selvstendig næringsdrivende:
årsverk
Arbeidet mindre enn 100 timer:
arbeidsinnsats
Arbeidet 100-499 timer:
arbeidsinnsats i timer
Arbeidet 500-1499 timer:
arbeidsinnsats i timer
Arbeidet 1500 timer og mer:
arbeidsinnsats i timer
Tilfeldig hjelp i jord- og hagebruk:
arbeidsinnsats i timer
Jordbruksbedrifter i alt:
01.01.
Antall årsverk à 1875 timer utført i jord- og hagebruk:
01.01.
Arbeid utført av selvstendig næringsdrivende:
01.01.
Arbeidet mindre enn 100 timer:
01.01.
Arbeidet 100-499 timer:
01.01.
Arbeidet 500-1499 timer:
01.01.
Arbeidet 1500 timer og mer:
01.01.
Tilfeldig hjelp i jord- og hagebruk:
01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varanger , ¬SUF , ¬Øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år. Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene. Bruker, ektefelle, familiemedlemmer og fast ansatte er fordelt etter antall timer utført i jord- og hagebruk. Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.