06849: Samisk statistikk. Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk og personer med arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter valgkrets (avslutta serie) 1999
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

valgkrets Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.04.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Antall årsverk à 1875 timer utført i jord- og hagebruk:
årsverk
Arbeid utført av selvstendig næringsdrivende:
årsverk
Arbeidet mindre enn 100 timer:
arbeidsinnsats
Arbeidet 100-499 timer:
arbeidsinnsats i timer
Arbeidet 500-1499 timer:
arbeidsinnsats i timer
Arbeidet 1500 timer og mer:
arbeidsinnsats i timer
Tilfeldig hjep i jord- og hagebruk:
arbeidsinnsats i timer
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
01.01.
Antall årsverk à 1875 timer utført i jord- og hagebruk:
01.01.
Arbeid utført av selvstendig næringsdrivende:
01.01.
Arbeidet mindre enn 100 timer:
01.01.
Arbeidet 100-499 timer:
01.01.
Arbeidet 500-1499 timer:
01.01.
Arbeidet 1500 timer og mer:
01.01.
Tilfeldig hjep i jord- og hagebruk:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.
Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene.
Bruker, ektefelle, familiemedlemmer og fast ansatte er fordelt etter antall timer utført i jord- og hagebruk.
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken