Til toppen

06847: Samisk statistikk. Husdyr i valgkretsene (avslutta serie) 2003 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

husdyr

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

valgkrets

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varanger , ¬SUF , ¬Øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år. Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene. Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken