Til toppen

06841: Samisk statistikk. Jordbruksbedrifter med forskjellige husdyr og gjennomsnittlig buskapsstørrelse i SUF-området (avslutta serie) 1989 - 2005

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
husdyr
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1995 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 9

husdyr

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.

Brukerveiledning for statistikkbanken