Til toppen

06832: Samisk statistikk. Elgjakt. Tillatt felt og felte dyr. Utvalgte kommuner 1990 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1995 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 11

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2030 Sør-Varanger , 2027 Nesseby , 2025 Tana ,

Valgt 0 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommuner som helt eller delvis er definert som STN-område.

år

2012

I noen kommuner er det ikke fullt samsvar mellom arealet fellingstillatelsen gjelder for og jaktarealet for de felte dyrene.

Brukerveiledning for statistikkbanken