06832: Samisk statistikk. Elgjakt. Tillatt felt og felte dyr. Utvalgte kommuner 1990 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Tillatt felt:
dyr
Felte dyr:
dyr
Referansetid
Tillatt felt:
01.01.
Felte dyr:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kommuner som helt eller delvis er definert som STN-område.
år
2012
I noen kommuner er det ikke fullt samsvar mellom arealet fellingstillatelsen gjelder for og jaktarealet for de felte dyrene.

Brukerveiledning for statistikkbanken