06831: Andel samboere, gifte og ikke i samliv, etter aldersgruppe og kjønn (prosent) 1977 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

samlivsform Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.01.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer (prosent):
prosent
Referansetid
Personer (prosent):
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

alder
Tallene for aldersgruppene 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, og 40-44 i 1988 gjelder kvinner henholdsvis 23, 28, 33, 38 og 43 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken