Til toppen

06829: Samisk statistikk. Rein tatt av rovvilt, krevd erstattet og blitt erstattet, etter type rovvilt som har tatt reinen. Utvalgte områder (avslutta serie) 2004-2005 - 2005-2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , 20 Finnmark - Finnmárku , ¬SUF ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

rovvilt


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn. Flytting innenfor et SUF-område i en og samme kommune er ikke med.

Brukerveiledning for statistikkbanken