Til toppen

06828: Samisk statistikk. Antall rein i vårflokk per 31. mars, etter reinbeiteområde (avslutta serie) 1997-1998 - 2006-2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997-1998 , 1998-1999 , 1999-2000 ,

Valgt 1 av totalt 10

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Øst-Finnmark , Polmak/Varanger ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
31. mars benyttes fordi 1. april er fristen for å gi melding om reindriften det siste driftsåret til distriktsstyret.

Brukerveiledning for statistikkbanken