06827: Samisk statistikk. Fordeling av reindriftsenheter, etter antall rein i driftsenheten per 31. mars (avslutta serie) 2004 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

antall rein

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.03.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Antall rein i driftsenheten:
reindriftsenhet
Referansetid
Antall rein i driftsenheten:
31.03.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

31. mars benyttes fordi 1. april er fristen for å gi melding om reindriften det siste driftsåret til distriktsstyret.
region
Nord-Trøndelag
1 uoppgjort dødsbo (med rein) er her regnet med.

Brukerveiledning for statistikkbanken