Til toppen

06827: Samisk statistikk. Fordeling av reindriftsenheter, etter antall rein i driftsenheten per 31. mars (avslutta serie) 2004 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

antall rein

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , -30 , 31-70 ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Øst-Finnmark , Polmak/Varanger ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
31. mars benyttes fordi 1. april er fristen for å gi melding om reindriften det siste driftsåret til distriktsstyret.

region

Nord-Trøndelag

1 uoppgjort dødsbo (med rein) er her regnet med.

Brukerveiledning for statistikkbanken