06793: Samisk statistikk. Fordeling av reindriftsenheter, etter alder på lederen per 31. mars (avslutta serie) 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

område

Totalt 8 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.03.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Fordeling av reindriftsenheter:
reindriftsenheter
Referansetid
Fordeling av reindriftsenheter:
31.03.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alder per 31. desember 2006.
område
Nord-Trøndelag
1 uoppgjort dødsbo (med rein) er her regnet med.

Brukerveiledning for statistikkbanken