Til toppen

06793: Samisk statistikk. Fordeling av reindriftsenheter, etter alder på lederen per 31. mars (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

område


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 20 år , 21-30 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alder per 31. desember 2006.

område

Nord-Trøndelag

1 uoppgjort dødsbo (med rein) er her regnet med.

Brukerveiledning for statistikkbanken