Til toppen

06789: Samisk statistikk. Bedrifter, etter næringshovedområder (SN2002) og størrelsesgrupper. SUF-området i alt (avslutta serie) 2004 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

næring (SN2002)

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A Jord- og skogbruk , B Fiske , C Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

antall ansatte


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.

Brukerveiledning for statistikkbanken