Til toppen

06785: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og valgkrets. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2004K4 - 2006K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

område

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varanger , ¬SUF , ¬Øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 31


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2005 ble nedre aldersgrense for å bli regnet som sysselsatt senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene.

Brukerveiledning for statistikkbanken