06785: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og valgkrets. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2004K4 - 2006K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.03.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Sysselsatte personer:
personer
Sysselsatte (prosent):
prosent
Referansetid
Personer:
4. kvartal
Sysselsatte personer:
4. kvartal
Sysselsatte (prosent):
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2005 ble nedre aldersgrense for å bli regnet som sysselsatt senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet.
Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene.

Brukerveiledning for statistikkbanken