06783: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke i hovedjobben (avslutta serie) 2004K4 - 2006K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.03.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Arbeidstid 1-19 timer:
timer
Arbeidstid 20-29 timer:
timer
Arbeidstid 30 timer eller mer:
timer
Referansetid
Arbeidstid 1-19 timer:
01.02.
Arbeidstid 20-29 timer:
01.02.
Arbeidstid 30 timer eller mer:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2005 ble nedre aldersgrense for å bli regnet som sysselsatt senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet.
område
Øvrige områder
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.
-SUF-område
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken