Til toppen

06783: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke i hovedjobben (avslutta serie) 2004K4 - 2006K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

område

Må velges *


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2005 ble nedre aldersgrense for å bli regnet som sysselsatt senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet.

område

Øvrige områder

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken