Til toppen

06780: Samisk statistikk. Gjennomsnittlig inntekt og skatt fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2003 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

bruttoinntekt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt , ¬Lønnsinntekt , ¬Næringsinntekt ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

område

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Øvrige områder

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

bruttoinntekt

¬Lønnsinntekt

Attførings- og rehabiliteringspenger ble fra og med 2002 ført som lønnsinntekt og ikke som ytelse fra folketrygden.

Brukerveiledning for statistikkbanken