06779: Samisk statistikk. Inntektsregnskapet for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2003 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

yrkesinnntekt

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.04.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer med beløp (prosent):
prosent
Samlet inntekt (prosent):
prosent
Gjennomsnittinntekt for personer (kr):
kr
Referansetid
Personer med beløp (prosent):
01.02.
Samlet inntekt (prosent):
01.02.
Gjennomsnittinntekt for personer (kr):
01.02.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

område
-SUF-område
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Øvrige områder
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken