06777: Samisk statistikk. Samiske barnehager, barnehager med samisk språkopplæring, barn i samiske barnehager og barn med samisk språkopplæring 2005 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 50 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Antall samiske barnehager:
barnehager
Antall barn i samiske barnehager:
personer
Antall samiske barn i barnehagene:
personer
Antall barnehager med samisk språkopplæring:
barnehager
Antall barn med samisk språkopplæring:
personer
Referansetid
Antall samiske barnehager:
01.10.
Antall barn i samiske barnehager:
01.10.
Antall samiske barn i barnehagene:
01.10.
Antall barnehager med samisk språkopplæring:
01.10.
Antall barn med samisk språkopplæring:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Samiske barnehager: Barnehager med vedtekter som viser at driften bygger på samisk språk og kultur, og som etter søknad har mottatt tilskudd fra Sametinget.
Barnehager med samisk språkopplæring: Barnehager som ikke er samiske barnehager, men som har mottatt tilskudd fra Sametinget for å gi særskilt tilbud om opplæring i samisk språk og kultur.
statistikkvariabel
Antall samiske barn i barnehagene
Samiske barnehager kan også ha avdelinger for ikke-samiske barn. Antall samiske barn omfatter de barn som etter opplysning fra barnas foreldre er samer.

Brukerveiledning for statistikkbanken