Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06777: Samisk statistikk. Samiske barnehager, barnehager med samisk språkopplæring, barn i samiske barnehager og barn med samisk språkopplæring 2005 - 2020

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
23.05.2022 08:00
Antall samiske barnehager:
barnehager
Antall barn i samiske barnehager:
personer
Antall samiske barn i barnehagene:
personer
Antall barnehager med samisk språkopplæring:
barnehager
Antall barn med samisk språkopplæring:
personer
Antall samiske barnehager:
01.10.
Antall barn i samiske barnehager:
01.10.
Antall samiske barn i barnehagene:
01.10.
Antall barnehager med samisk språkopplæring:
01.10.
Antall barn med samisk språkopplæring:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 001 Hele landet , 3020 Nordre Follo , 0227 Fet ,

Valgt 0 av totalt 78

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Samiske barnehager: Barnehager med vedtekter som viser at driften bygger på samisk språk og kultur, og som etter søknad har mottatt tilskudd fra Sametinget. Barnehager med samisk språkopplæring: Barnehager som ikke er samiske barnehager, men som har mottatt tilskudd fra Sametinget for å gi særskilt tilbud om opplæring i samisk språk og kultur.

statistikkvariabel

Antall samiske barn i barnehagene

Samiske barnehager kan også ha avdelinger for ikke-samiske barn. Antall samiske barn omfatter de barn som etter opplysning fra barnas foreldre er samer.