Til toppen

06773: Samisk statistikk. Elever/studenter, etter skoleslag og foreldrenes utdanningsnivå. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2004 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

skoleslag

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmennfaglige studieretninger , Yrkesfaglige studieretninger , Annen videregående utdanning ,

Valgt 0 av totalt 13

utdanningsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

område

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Øvrige områder

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken