Til toppen

06770: Samisk statistikk. Skilsmisser i alt, etter barnetall og prosent. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2004 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 20 Finnmark - Finnmárku , ¬SUF , ¬Øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 9

antall barn ved skilsmissen


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken