Til toppen

06767: Samisk statistikk. Flytting til og fra valgkretser, etter ulike geografiske områder i Norge og utlandet (avslutta serie) 2004 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

til-/fraflyttingsområde

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

valgkrets

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varanger , ¬SUF , ¬Øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene er tatt med.

til-/fraflyttingsområde

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Øvrige områder

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken