06767: Samisk statistikk. Flytting til og fra valgkretser, etter ulike geografiske områder i Norge og utlandet (avslutta serie) 2004 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

til-/fraflyttingsområde Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

valgkrets Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Innflytting til valgkrets:
personer
Utflytting fra valgkrets:
personer
Nettoinnflytting valgkrets:
personer
Referansetid
Innflytting til valgkrets:
01.01.
Utflytting fra valgkrets:
01.01.
Nettoinnflytting valgkrets:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene er tatt med.
til-/fraflyttingsområde
-SUF-område
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Øvrige områder
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken