Til toppen

06762: Samisk statistikk. Innflytting og utflytting til/fra SUF-området, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2004 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

til-/fraflyttingsområde

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken