Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Til toppen
06758: Arbeidstidsordninger, etter regularitet og næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (avslutta serie) 2001 - 2008
Sist endret
04.03.2009
Kontakt
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Inger Håland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 384
iha@ssb.no

Måleenhet
Arbeidstidsordninger (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidstidsordninger (prosent):
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
arbeidstidsordning
Må velges *
regularitet
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

arbeidstidsordning
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

regularitet

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Samme person kan ha flere av arbeidstidsordningene samtidig.
næring
Varehandel
Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.

Brukerveiledning for statistikkbanken