Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

06758: Arbeidstidsordninger, etter regularitet og næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (avslutta serie) 2001 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

arbeidstidsordning Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

regularitet

Totalt 4 Valgte

Søk

næring

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.03.2009
Kontakt
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Inger Håland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 384
iha@ssb.no

Måleenhet
Arbeidstidsordninger (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidstidsordninger (prosent):
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Samme person kan ha flere av arbeidstidsordningene samtidig.
næring
Varehandel
Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.

Brukerveiledning for statistikkbanken