Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

06750: Annonse- og reklamevirksomhet. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie) 2005 - 2007

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

tjenestetype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Medieformidlingstjenester , På internett ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken