06745: Samisk statistikk. Elvefiske. Fangstmengde. Utvalgte fylker 1995 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Laks under 3 kg:
kg
Laks 3-7 kg:
kg
Laks over 7 kg:
kg
Sjøaure og Sjørøye:
kg
Fangstmengde i alt:
kg
Referansetid
Laks under 3 kg:
31.12.
Laks 3-7 kg:
31.12.
Laks over 7 kg:
31.12.
Sjøaure og Sjørøye:
31.12.
Fangstmengde i alt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken