Til toppen

06744: Samisk statistikk. Folkemengde, etter SUF-område/øvrige områder (avslutta serie) 1990 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1995 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 11

område

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øvrige områder i alt , SUF-område i alt , 2030 Sør-Varanger, SUF ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.

område

Øvrige områder i alt

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond

Brukerveiledning for statistikkbanken